Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Теорія бухгалтерського обліку

Мета курсу – Полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю, формування системи знань з теорії бухгалтерського обліку.

Завдання курсу – опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні підприємством.

Предмет курсу – відображення господарської діяльності підприємства за допомогою інструментарію бухгалтерського обліку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • сутність господарського обліку,
 • історію його виникнення і розвитку;
 • вимоги до господарського обліку в сучасних умовах;
 • вимірники, що застосовуються в обліку;
 • види господарського обліку; характеристику і класифікацію господарських засобів;
 • джерела надходження та вибуття господарських засобів,
 • об’єкти бухгалтерського обліку;
 • суть і значення бухгалтерських рахунків, їх побудову;
 • типові кореспонденції рахунків і документальне оформлення основних господарських процесів.

вміти:

 • застосовувати на практиці теоретичні знання щодо подвійного запису, його суті і значення;
 • застосовувати синтетичні і аналітичні рахунки;
 • використовувати інформацію бухгалтерської документації і пов`язувати її з бухгалтерськими рахунками.

Робоча программа

Syllabus

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×