Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Філософія державного управління

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета курсу – формування знань з філософії та методології державного управління.

Щоб реалізувати цю мету, студент повинен знати:

  • філософські засади державного управління та місцевого

самоврядування для аналізу та вирішення актуальних державотворчих проблем;

  • історію й основні етапи осмислення державно-управлінської

проблематики у рамках філософського знання в Україні та світі;

  • вплив світоглядних орієнтацій і політичних ідеологій на формування

стилів державного управління та моделей місцевого самоврядування;

  • практику застосування філософського аналізу у галузі соціально-

економічної, гуманітарної, екологічної та іншої політики;

уміти використовувати:

  • філософські категорії у галузі державного управління та місцевого

самоврядування, сучасні методологічні підходи щодо їх застосування в системі

державної політики на центральному та місцевому рівнях;

  • технології, стилі, форми й методи організації управлінської

діяльності в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування;

визначати:

  • місце і роль різних філософських концепцій у формуванні світових

парадигм державного управління та політичного керування;

  • необхідність застосування тих чи тих філософських концепцій і

доктрин у вітчизняній системі державного та регіонального управління й

місцевого самоврядування;

  • ефективність наявних форм, стилів і методів діяльності органів

влади за результатами аналізу відповідного вітчизняного й зарубіжного досвіду

їх реалізації, виходячи із проголошених орієнтирів, цілей і завдань української

державності;

  • основні напрями вдосконалення організаційного забезпечення

державного управління та місцевого самоврядування у контексті філософського

осмислення управлінської діяльності;

бути ознайомленим: із законодавчою базою України з питань, що

вивчаються дисципліною, з історичним розвитком мікроекономічних процесів

та явищ.

Залишити повідомлення для декана
×