м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
ТРУСОВА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

 

Посада

Професор кафедри “бізнес-консалтингу та міжнародного туризму”

Базова вища освіта

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію,1997 р. кваліфікація спеціаліст-економіст.

Вчене звання

Професор.
Вчене звання професора кафедри обліку і оподаткування присвоєно у 2018 році. Отримано атестат АП № 000354.

Науковий ступінь

Доктор економічних наук з 2016 року.
Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААНУ зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Отримано диплом ДД №005218

Ідентифікатори науковця:

Google ScholarOpen Researcher ID (ORCiD)Scopus

Галузь наукових інтересів:
  • Формування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання
  • Інвестиційний аналіз бізнес-проектів

 

Досвід наукової та викладацької діяльності:

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – 18 років, тому числі у Таврійській державній агротехнічній академії 8 років та в Таврійському державному агротехнологічному університеті 10 років.

 

Трусова Н.В. Інституціональна платформа забезпечення інноваційного розвитку підприємств агропромислового виробництва / Н.В. Трусова, І.І. Вініченко // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки), 2020, №1(41), С. 27-33.


Трусова Н.В. Детермінанти нарощування конкурентоспроможності підприємств на засадах інноваційного розвитку / Н.В. Трусова, Н.В. Шершень // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки), 2020, №1(41), С. 30-36.


Трусова Н.В. Світова практика оцінювання мультиплікативного ефекту від інвестицій в індустрії туристичних послуг / Н.В. Трусова, В.С. Демко // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки), 2020, №1(41), С. 99-107.


Трусова Н.В. Платформа комплексного забезпечення економічної безпеки / Н.В. Трусова, С.В. Кальченко, М.А. Терещенко // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки), 2020, №2(42), С. 58-64.


Трусова Н.В. Ринок туристичних послуг та поляризація туристичної системи / Н.В. Трусова, В.Г. Грановська, В.М. Крикунова // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки), 2020, №2(42), С. 65-71.


Трусова Н.В. Нормативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / І.В. Демченко, Н.В. Трусова // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки), 2020, №2(42), С. 108-112.


Трусова Н.В. Інструменти фінансової підтримки кредитування аграрної галузі в Україні / Н.В. Трусова, Н.Г. Радченко // Облік і фінанси, 2020, № 4 (90), С. 59-67.


Трусова Н.В. Вплив структури капіталу на ефективність діяльності комунальних підприємств пасажирського транспорту / О.М. Петрук, Н.В. Трусова, А.Ю. Полчанов, В.В. Довгалюк // Modern Economics, 2020, 24 (21), С. 132-137.


Trusova N. The development of integrated business structures of Ukraine on innovative and investment basis / N. Trusova, O. Hryvkivska // VUZF Review, 2021, 6(1), С. 87-97.


Трусова Н.В. Фінансові ресурси електротранспортних підприємств/ О. М. Петрук, Н.В. Трусова, А.Ю. Полчанов, В.В. Довгалюк // Ефективна економіка, 2021, 1.


Trusova N.V. Minimization of risks of payment systems of banking institutions / N.V. Trusova, I.O. Chkan // Ефективна економіка, 2021, 2.


Трусова Н.В. Моделі банківського кредитування підприємств аграрної галузі / Н.В. Трусова, Н.Г. Радченко, Н.М. Рубцова Ефективна економіка, 2021, 4.


Трусова Н.В. Напрями забезпечення економічної діяльності субєктів аграрного виробництва в системі кооперативних формувань на засадах беззбитковості / С.В. Кальченко, Н. В. Трусова, К. А. Кібенко, Ю. С. Гринчук, Д. М. Микитюк // Агросвіт, 2021, 6, С. 4-10.


Trusova N. Ensuring the sustainability of the potential of the loss-free development of agricultural enterprises / N. Trusova, O. Prystеmskyi // Приазовський економічний вісник, 2021, 1(24), Р. 51-56.


Трусова Н.В. Регіональний аспект формування потенціалу фінансової безпеки аграрних підприємств / Н.В. Трусова, О.С. Пристемський // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки), 2021, 1(43), С. 59-66.


Трусова Н.В. Діяльність кредитних спілок на ринку фінансових послуг: стан, тенденції, перспективи / Н.В. Трусова, І.Є. Якушева, Н.Г. Радченко // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки), 2021, 1(43), С. 67-72.


Трусова Н.В. Debt burden of the financial system of Ukraine and countries the Eurozone / N.V. Trusova // Collective monograph / Financial support for the functioning of the agricultural sector in modern conditions. N. Davydenko, O. Gudz, L. Gutsalenko, Ye. Kaliuha, N. Prokopenko, N. Trusova and others: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Davydenko N.M.] – Collective monograph – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2020. – 264 p. (Section 2. Financial and investment support of the agricultural sector activity as a necessary prerequisite for its stability. pp. 154-165).


Трусова Н.В. Платіжні системи в Україні та ризики їх функціонування / Н.В. Трусова, І.О. Чкан // Бізне-інформ, 2021, 1, С. 257-263.


Трусова Н.В. Страховий захист агровиробників України: огляд страхових компаній і продуктів / Н.М. Рубцова, Н.Г. Радченко, Н.В. Трусова // Бізне-інформ, 2021, 4, С. 249-256.


Trusova N.V. Fiscal policy in a decentralized space of the financial system of Ukraine // N.V. Trusova, V. P. Synchak, L.V. Borovik, S.V. Kostornoi, I.A. Chkan, I.V. Forkun / International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, 2891-2904 (наукометрична база Scopus).


Trusova N.V. Imperatives of functioning of the financial market of Ukraine in the global space of debt loading / N.V. Trusova, I.Ye. Yakusheva, Yu.M. Zavoloka, A.H. Yefremenko, Yu.A. Malashenko, M.V. Sidnenko // Journal of Economic Studies, 2020, 47(7), 101-115 (наукометрична база Scopus).


Trusova N.V. Imperatives of Quality Insuring of the Production Cycle and EffectiveFunctioning Process of the Enterprises of Agro-Product Subcomplex of Ukraine / I.I.Vinichenko, N.V. Trusova, L.M. Kurbatska, M.A. Polenenka, V.O.Oleksiuk // Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2020, Vol.11, № 4(50),1462-1481 (наукометрична база Scopus).


Trusova N.V. Innovative clustering of the region in the context of increasing competitive positions of the enterprises of the tourist-recreational destination / N.V. Trusova, T.A. Cherniavska, S.R. Pasieka, V.Hr. Hranovska, O.S. Prystemskyi, V.S. Demko // GeoJournal of Tourism and Geosite, 2020, Vol. 33, № 3, 1126-1134 (наукометрична база Scopus).


Trusova N.V., Tanklevska N.S., Synchak V.P., Prystеmskyi O.S., Tereshchenko M.A. State Support of Agro-Insurance of Agricultural Risks in the Market of Goods Derivatives of Ukraine / N.V. Trusova, N.S. Tanklevska, V.P. Synchak, O.S. Prystеmskyi, M.A. Tereshchenko // Industrial Engineering & Management Systems, 2020, Vol 19, № 1, pp. 93-102 (наукометична база: Scopus)


Trusova N.V. Investment attractiveness of the economy of the world countries in the polystructural space of foreign direct investments / N.V. Trusova, T.A. Cherniavska,Y.Y. Kyrylov, V.Hr. Hranovska, S.V. Skrypnyk, L.V. Borovik // Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2020, Vol. XI, 2(48), 645-660 (наукометрична база: Scopus)


Trusova N.V., Tanklevska N.S., Cherniavska T.A., Prystеmskyi O.S., Yeremenko D.V., Demko V.S. Financial Provision of Investment Activities of the Subjects of the World Industry of Tourist Services / N.V. Trusova, N.S. Tanklevska, T.A. Cherniavska, O.S. Prystеmskyi, D.V. Yeremenko, V.S. Demko // Journal of Environmental Management and Tourism, 2020, Vol. XI, 4(44), 890-902. (наукометрична база: Scopus)


Trusova N., Kohut I., Osypenko S., Radchenko N., Rubtsova N. Implementation of the Results of Fiscal Decentralization of Ukraine and the Countries of the European Union. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 6, p. 1649-1663, sep. 2019. Available at: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4931 (наукометрична база: Scopus)


Trusova N.V. Regional aspect of formation the potential of financial safety in agrarian enterprises of Ukraine / N.V. Trusova, O.V. Hryvkivska, N.S.Tanklevska, L.A. Vdovenko, O.S. Prystеmskyi, S.V. Skrypnyk // Asia life sciences. The Asian International Journal of Life Sciences, 2019, 21(1), рр. 169–186. (наукометрична база: Scopus, Web of Science)


Trusova N.V. Determinants of the development venture financing of the subjects of agrarian market of Ukraine / N.V. Trusova, N.S. Tanklevska, O.S. Prystеmskyi, O.V. Hryvkivska, N.O. Advokatova // Asia life sciences. The Asian International Journal of Life Sciences, 2019, 21(1), рр. 377–398. (наукометрична база: Scopus, Web of Science)


Trusova N.V. Social and economic determinants for the development of resource potential of small forms of agrarian production in Ukraine / V.K. Zbarsky, N.V. Trusova, O.H. Sokil, N.V. Pochernina, M.I. Hrytsaienko // Industrial Engineering & Management Systems, 2020, 19(1), pp.133-142. (наукометрична база: Scopus)


Trusova N.V. The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of the regional tourist system / N.V. Trusova, Yu.Y. Kyrylov, V. Hr. Hranovska, O.S. Prystеmskyi, A. Zh. Sakun // GeoJournal of Tourism and Geosites, 2020, 29(2), pp. 565-582. (наукометрична база: Scopus)


Трусова Н.В., Арабаджийський О.І. Напрями регіонального розвитку селянських господарств / Н.В. Трусова, О.І. Арабаджийський // Сталий розвиток економіки (міжнародний науково-виробничий журнал), 2019, 4 (45), с. 5-11


Трусова Н.В. Інноваційна парадигма економічної безпеки регіонів в конкурентному середовищі суб’єктів агробізнесу / Н.В. Трусова, Н.С. Танклевська // Економіка АПК. 2019. №. С.


Трусова Н.В. Державне регулювання іпотечного кредитування аграрної сфери в Україні та країнах Євросоюзу / Н.В. Трусова, С.М. Гривківська // Сучасні питання економіки і права. – 2019. № 1(9). С. 213-225.


Трусова Н.В. Регулювання сектора фінансових послуг іпотечного кредитування суб’єктів аграрного виробництва / Н.В. Трусова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2019. 1(39). С. 51-57.


Трусова Н.В. Фактори впливу на платіжний баланс та фінансову стабільність України / В.М. Кочетков, Н.В. Трусова, І.В. Демченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2019. 1(39). С. 29-34.


Трусова Н.В. Функціональність механізму маркетингової діяльності та його інструментарій в системі інноваційного розвитку суб’єктів агробізнесу / Н.В. Трусова, І.Д. Якушик // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2019. 1(39). С. 93-100.


Трусова Н.В. Оцінка ефективності реалізації альтернативних бізнес-проектів за зміни ставки дисконтування грошових потоків та строків їх використання / Н.В. Трусова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2019. 2(409). С. 103-112


Трусова Н.В. Розвиток фіскальної консолідації місцевих бюджетів регіонального рівня / Н. Трусова // Облік і фінанси. 2019. №1(83). С. 105-113.


Трусова Н.В. Фінансовий механізм та інструменти забезпечення стійкого розвитку аграрних підприємств / Н.В. Трусова, О.С. Пристемський, А.Ж. Сакун // Облік і фінанси. 2019. №4(86). С. 114-123


Трусова Н.В. Формування кадрового потенціалу, як складова підвищення ефективності підприємства / Н.В. Трусова // Економіка і управління, 2019. №4. С.88-97.


Трусова Н.В. Формування конкурентної стратегії підприємств / Н.В. Трусова // Економіка і управління, 2019. №4. С.78-87.


Пристемський О.С., Трусова Н.В. Альтернативні джерела забезпечення фінансової безпеки розвитку сільського господарства / О.С. Пристемський, Н.В. Трусова //Вісник ХНТУ,2019, № 4(71), С. 214-220.


Трусова Н.В., Гривківська О.В. Формування потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрного бізнесу / Н.В. Трусова, О.В. Гривківська // Економіка. Менеджмент. Бізнес, 2020, № 1(31), С. 54-63.


Трусова Н.В. Модель агрострахування на ринку товарних деривативів України / Н.В. Трусова, Н.С. Танклевська // Collective monograph / Transformations of the National Economy in the Context of European Integration Processes: Collective monograph / Yu. PASICHNYK and others: [Ed. by Doctors of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Pasichnyk Yu.]. – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. – 350 p. ISBN 978-3-953794-29-3 (Section I. The Latest Technologies of Agricultural Insurance in the Context of European Integration. PР. 78-89).


Trusova N.V. Debt burden of the financial system of Ukraine and countries of the Eurozone: Policy of regulating of the risks / N.V. Trusova, S.V. Karman, M.A. Tereshchenko, Yu. O. Prus // Espacios, 2018, Vol. 39 (39), 312-328 (наукометрична база: Scopus)


Trusova N. The small and large business interaction within national economy’s gross added value reproduction in Ukraine / S. Kalchenko, N. Trusova, D. Hrybova, B. Serhii // Oeconomia Copernicana, 2018, 9(3), 403–417. (наукометрична база: Web of Science, DOI: 10.24136/oc.2018.020)


Трусова Н.В. Боргові зобов’язання підприємств: процедура банкрутства та визнання вимог кредиторів / Н.В. Трусова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). – 2018. – № 1 (36). – С.169-178. (наукометрична база: Index Copernicus)


Трусова Н.В. Концепція ризику інвестиційного бізнес-проекту / Н.В. Трусова, В.О. Терновський, О.І. Зайцева, А.В. Бериславська // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). – 2018. – № 3 (38). – С.96-104. (наукометрична база: Index Copernicus)


Трусова Н.В., Сігайов А.О. Борговий тягар фінансової системи України та країн-членів Європейського Союзу / Н.В. Трусова, А.О. Сігайов// Облік і фінанси. – 2018. – №1(79). – С. 124-131. (наукометрична база: Index Copernicus, Index ULRICHSWEBTM)


Trusova N.V. Criteria of the evaluation of efficiency for sanitation measures at business entities / N.V. Trusova // Accounting & Finance. – 2018. – №3(81). – pp. 123-135. (наукометрична база: Index Copernicus, Index ULRICHSWEBTM)


Трусова Н.В. Ефективність санаційних заходів суб’єктів господарювання / Н.В. Трусова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). – 2018. – № 2 (37). – С.229-235. DOI: 10.31388/2519-884X-2018-37-229-235


Трусова Н.В. Раціональне кредитне забезпечення інвестиційних проектів аграрних підприємств України / Н.В. Трусова, І.В. Вигоднер // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). – 2018. – № 3 (38). – С.105-115.


Трусова Н. Формування доходів місцевих бюджетів / Н. Трусова, О. Сизоненко // Світ фінансів. – 2018. – №3(56). – С. 19-27.


Трусова Н.В. Розвиток фіскальної консолідації місцевих бюджетів регіонального рівня / Н. Трусова // Облік і фінанси. – 2019. – №1(83). – С. 105-113. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-105-113


Трусова Н.В. Методологія потокового підходу до планування фінансового потенціалу підприємств аграрної галузі / Н.В. Трусова // Молодий вчений. – 2017. – № 1.1(41.1). – С. 96-100. (наукометрична база: Index Copernicus)


Trusova N.V., Anastasova K.A. Rational Credit Support of Investment Projects of Agricultural Enterprises of Ukraine / N.V. Trusova, K.A. Anastasova // Accounting & Finance. – 2017. – №1(75). – pp. 103-111. (наукометрична база: Index Copernicus, Index ULRICHSWEBTM)


Трусова Н.В. Недоотриманий капітал як загроза фінансування дефіциту бюджету України / Н.В. Трусова // Облік і фінанси. – 2017. – №1(75). – С. 145-152.


Трусова Н.В. Мультиплікативні ефекти в системі адміністрування податків суб’єктів агробізнесу / Н.В. Трусова // Облік і фінанси. – 2017. – №2(76). – С. 116-126. (наукометрична база: Index Copernicus, Index ULRICHSWEBTM)


Trusova N. Structure of the total financial potential of agriculture: regional analysis / N. Trusova // Accounting & Finance. – 2017. – №3(77). – С. 119-125. (наукометрична база: Index Copernicus, Index ULRICHSWEBTM)


Trusova N. The environment of multifactorial risk in the financial system of enterprises agribusiness / N. Trusova // Accounting & Finance. – 2017. – №4(78). – pp. 114-123. (наукометрична база: Index Copernicus, Index ULRICHSWEBTM)


Trusova N., Kalchenko S., Tsap V., Ternovsky V., Levchenko О. Restrictions of financing the budget deficit of Ukraine / N. Trusova, S. Kalchenko, V. Tsap, V. Ternovsky, О. Levchenko// International Journal of Economic Research. – 2017. – Vol. 14. – №14. – РP. 353-364. (наукометрична база: Scopus)


Trusova N., Ternovsky V. The state financial support of agriculture producers in Ukraine / N. Trusova, V. Ternovsky // Zeszyty Naukowe. – 2017. – № 1(24). – Р. 378-388.


Трусова Н.В., Карман С.В. Симптоматика фінансової безпеки в управлінні санаційною спроможністю аграрних підприємств / Н.В. Трусова, С.В. Карман // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). – 2017. – № 3 (35). – С.221-233. (наукометрична база: Index Copernicus)


Trusova N. Systemic factors of projected financial potential of business entities / N. Trusova //Economic annals – XXI. – 2016. – № 161(9-10). – РР. 61-65. (наукометрична база: Scopus)


Trusova N., Demchenko I., Ternovsky V., Golub N., Agieieva I. Variability of Risk of Slowing the Financing of Agricultural Enterprises inUkraine / N. Trusova, I. Demchenko, V. Ternovsky, N. Golub, I. Agieieva // Global Journal of Management and Business Research, USA: С-Finance. – 2016. – Vol. 16. – pp. 25-30. (наукометрична база: DOL: 10.17406/GJMBR)


Трусова Н.В., Анастасова К.А. Механізм дії фінансового потенціалу в господарській діяльності аграрних підприємств / Н.В. Трусова, К.А. Анастасова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – № 21. – С. 137-141.


Трусова Н.В. Прогнозна ймовірність процесу реалізації фінансового потенціалу аграрного мікрорівня / Н.В. Трусова // Облік і фінанси. – 2016. – №2(72). – С. 135-143. (наукометрична база: Index Copernicus, Index ULRICHSWEBTM)


Трусова Н.В. Формування механізму реалізації державної фінансової політики в України / Н.В. Трусова // Облік і фінанси. – 2016. – №3(73). – С. 102-109. (наукометрична база: Index Copernicus, Index ULRICHSWEBTM)


Трусова Н.В. Модельна конструкція комунікативної структури управління фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств / Н.В. Трусова // Облік і фінанси. – 2016. – №4(74). – С. 119-124. (наукометрична база: Index Copernicus, Index ULRICHSWEBTM)


Трусова Н.В. Фінансова система в контексті формування та реалізації державної фінансової політики України / Н.В. Трусова // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). – 2016. – №2(31). – С.152-159. (наукометрична база: Index Copernicus)


Трусова Н.В. Финансовые потоки и организационно-экономические отношения предприятия: святи и закономерности / Н.В. Трусова// Вестник Белорусского государственного университета. – 2016. – С. 76-80.


Трусова Н.В. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств Степової зони України / Н. В. Трусова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 3. – С. 167-172. (наукометрична база: Index Copernicus)


Трусова Н.В. Механізм реалізації державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників / Н. В. Трусова // Облік і фінанси. – 2014. – № 1. – С. 102-108. (наукометрична база: Index Copernicus, Index ULRICHSWEBTM)


Трусова Н.В. Фінансова складова ресурсного відтворення сільськогосподарських підприємств / Н. В. Трусова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 1. – С. 243-247.


Трусова Н.В. Світовий досвід державної підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва / Н. В. Трусова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 4. – С. 235-239.


Навчальні дисципліни

Zoom

Ідентифікатор конференції: 820 5717 2164
Пароль доступу: ge4mE4

 

Підвищення кваліфікації, стажування

 

Основні види діяльності, досягнення

 

Нагороди, заохочення, почесні звання

Залишити повідомлення для декана
×