м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
КОЛОКОЛЬЧИКОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада

Професор кафедри «Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму»

Базова вища освіта

У 2000 році закінчила Таврійську державну аграрну академію за спеціальність «Економіка підприємства» та здобула кваліфікація економіста підприємства.
У 2012 році закінчила Бердянський університет менеджменту і бізнесу за спеціальністю «Маркетинг», кваліфікація «Магістр з Маркетингу»

Вчене звання

Доктор економічних наук
В 2021 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді Полтавській державній аграрній академії на тему: «Розвиток ринку плодово – ягідної продукції Півдня України».
Спеціальність «Економіка та управління національним господарством»
№ диплома ДД № 011045

Кандидат економічних наук
У 2003 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного аграрного університету. Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК

Науковий ступінь

Доцент
У 2007 році отримала вчене звання  доцента кафедри «Менеджмент і маркетинг»

Ідентифікатори науковця:

Google ScholarOpen Researcher ID (ORCiD)Scopus

 

 

Галузь наукових інтересів:
  • Маркетинг
  • Маркетинг туризму
  • Консалтингова діяльність
  • Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація
  • Стратегічне управління розвитком суб’єктів господарювання
  • Управління консалтинговою діяльністю суб’єктів господарювання
  • Менеджмент та маркетинг туристичних послуг
  • PR – процеси в туризмі

 

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2000р. на посаді асистенту кафедри «Організація виробництва та агробізнесу», з 2002р. на посаді асистента кафедри «Менеджмент і маркетинг», з 2004р. на посаді доцента кафедри «Менеджмент і маркетинг» та у подальшому кафедри «Маркетинг», з 2019р. на посаді доцента кафедри «Бізнес – консалтингу та міжнародного туризму», з 2021 на посаді професора кафедри «Бізнес – консалтингу та міжнародного туризму»
Види і результати професійної діяльності з спеціальності 051 Економіка.
Види і результати професійної діяльності з спеціальності 242 Туризм.

 

Колокольчикова І.В. Маркетингове середовище діяльності садівничих підприємств Запорізької області. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Спецвипуск 2015року. Полтава: ПДАА. – 2015. – С. 227 – 233с.


Колокольчикова І.В. Привабливість галузі садівництва України. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (10). Полтава: ПДАА. – 2015. – С. 163 – 169с.


Колокольчикова І.В. Маркетингове управління підприємством та ефективність інвестицій у розвиток персоналу. Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів «Економіка та підприємництво», КНЕУ № 34-35/2015. – С. 229 – 236.


Колокольчикова І.В. Товарна політика підприємств галузі садівництва України. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. –Вип. 1 (12). – Полтава : РВВ ПДАА. – 2016. – С. 120 – 126.


Колокольчикова І.В. Сучасний стан та тенденції розвитку галузі садівництва в Україні. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2 (13) – Полтава : РВВ ПДАА. – 2016. – С. 98 – 104.


Колокольчикова І.В. Міжнародні позиції американських фермерів як експортерів плодово – ягідної продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2018. – № 2(37). – С. 91-98.


Колокольчикова І.В. Міжнародний досвід діяльності канадських фермерів на ринку плотво – ягідної продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2018. – № 3(38). С. 122- 133.


Колокольчикова І.В. Потенціал українських підприємств на національному та міжнародному ринку плодово – ягідної продукції. «Економіка та суспільство» Випуску № 19. 2018 [Електронне фахове видання] Режим доступу до ресурсу: http: economyandsociety.in.ua/


Колокольчикова І.В. Світове виробництво та ринкові позиції плодово – ягідної продукції на міжнародному ринку. Бізнес – Навігатор Науково – виробничий журнал. – Херсон:– 2019. – №3 (52) – С.26 – 31.


Колокольчикова І.В. Сегментування української плодово – ягідної продукції на міжнародному ринку. Електронне фахове видання Приазовський економічний вісник. 2019. №5 (16). С. 13-17. URL: http:pev.zp.ua/vypusk-5-16.


Колокольчикова І.В. Промислове садівництво Півдня України в рамках забезпечення продовольчої безпеки. SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION: NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES. VIІ (24), 2019. р.7-10. URL: http://seanewdim.com/natural_and_technical_sciences.html
Makarenko P., Piliavskui V., Berezina L., Khorishko K., Kolokolchykova I. Assessment-of-logistic-risks-with-the-purpose-of-strategic-management. АCADEMY OF STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL. Volume 18, Issue 3, 2019. URL: https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-home.html (Скопус).


Колокольчикова І.В. Позиціювання плодово – ягідної продукції України на вітчизняному та міжнародному ринках. THE SCIENTIFIC HERITAGE. 2019. No 40. р.15 – 19. URL: http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2019/11/VOL-4-No-40-40-2019.pdf


Ринок плодово – ягідної продукції: економічна суть, внутрішня будова. EAST EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL. 2019. No 10 (50), part 7. р. 41-46 URL: https://eesa-journal.com/2019/11/13/vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-50-oktyabr-2019/


Serhii Kalchenko, Iryna Kolokolchykova, Daria Leheza, Denys Yeremenko, Andrii Hutorov, Oleksandr Perederii, Oleksandr Dorokhov. Stimulation of Consumer Cooperation Development in Small Forms of Fruits and Vegetables Production. TEM journal: technology, education, management, informatics. 2020. N9 (2). 578-589 p.p. (Scopus)


Alina Sakun, Yurii Kyrylov, Viktoriia Hranovska, Iryna Kolokolchykova, Kateryna Nikitenko, Yana Katsemir. Regional Diversification of Rural Territories with Limited Spatial Location of Green Tourism Objects. Journal of Environmental Accounting and Management. 2020. No 8(4). 351-363 p.p. (Scopus)


Svitlana V. Skrypnyk Natalia V. Trusova, Denys V. Yeremenko, Serhii V. Karman, Iryna V. Kolokolchykova. Digitalization of investment-innovative activities of the trade business entities in network it-system. Studies of applied economics. 2021. N 39 (5). P. 1- 19. (Scopus)


Iryna Kolokolchykova, Roman Oleksenko, Nina Rybalchenko, Liudmyla Yefimenko, Ganna Ortina. Perceive of organic products by Ukrainian consumers and problems of shaping market demand. Amazonia Investiga. 2021 39(10)/ 169 -177 (Web of Science)


Колокольчикова І.В. Конкурентні стратегії на ринку туристичних послуг України. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 2020. №3. С. 143 -150


Колокольчикова І.В. Сталий розвиток ринку туристичних послуг. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2020. № 2 (42). С. 33-40.


Колокольчикова І.В. Макаренко П.М. Методичні підхожи моніторингу ринку плодово-ягідної продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2020. 2 (42). С. 33-40.


Колокольчикова І.В. Сучасні тенденції розвитку ринку ягід в Україні/І.В.Колокольчикова//Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції: матеріали Міжнародної студентської науково- практичної конференції;С. 204-209 – 2019


Колокольчикова И.В. Качество как главное конкурентное преимущество на рынке плодово – ягодной продукции Украины /И.В.Колокольчикова//Международная научно-практическая заочная конференция «Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях»;(С. 322-325)-2019


Колокольчикова І.В. Потенціал українських підприємств на національному та міжнародному ринках плодово-ягідної продукції /І.В.Колокольчикова//Економіка і суспільство;Випуск № 19 (С.425-435)-2018


Колокольчикова І.В. Ринковий потенціал та особливості планування маркетингової діяльності фермерських господарств на ринку плодів в Україні /І.В.Колокольчикова//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 2(37) (С. 274-280)-2018


Колокольчикова І.В. Міжнародні позиції американських фермерів як експортерів плодово – ягідної продукції /І.В.Колокольчикова//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 2(37) (С. 91-98)-2018


Oleksenko R., Ortina H., Kolokolchykova I. Antropological horizons of gender equality: from religious cannons to business challenges / R. Oleksenko / Гуманітарний вісник ЗДІА;Вип. 74 (С. 81-94)-2018


Колокольчикова І.В. Маркетингова товарна політика підприємств сфери середнього та малого бізнесу / І.В. Колокольчикова//Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва: матеріали регіональної науково-практичної конференції ( м. Мелітополь, 12 грудня 2017р. );C. 56-58 – 2017


Колокольчикова І.В. Розвиток садівництва в Херсонській області /І.В. Колокольчикова//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки);№ 1 – 2 (33 – 34)- ТДАТУ-2017


Колокольчикова І.В. Розвиток садівництва в Херсонській області /І.В. Колокольчикова//ЗЗбірник наукових праць ТДАТУ: економічні науки;№ 3 (35) (C.339-346)- ТДАТУ-2017


Колокольчикова І.В. Товарна політика підприємств галузі садівництва України /І.В. Колокольчикова//Наукові праці Полтавської державної аграрної академії -Полтава : ПДАА-2016


Колокольчикова І.В. Сучасний стан та тенденції розвитку галузі садівництва в Україні /І.В. Колокольчикова//Наукові праці Полтавської державної аграрної академії -Полтава : ПДАА-2016


Колокольчикова І.В. Привабливість галузі садівництва України/І.В. Колокольчикова//Наукові праці Полтавської державної аграрної академії -Полтава : ПДАА-2016


Колокольчикова І.В. Міжнародні аспекти діяльності сільськогосподарських підприємств/І.В. Колокольчикова// Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.);Т. 3 Економічні науки (С. 125-127)-Мелітополь: ТДАТУ-2015


Колокольчикова І.В. Вертегел С.Я. Маркетингове управління підприємством та ефективність інвестицій у розвиток персоналу/ І.В. Колокольчикова // Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів «Економіка та підприємництво»;№ 34-35/2015 -КНЕУ-2015


Колокольчикова І.В. Маркетингове середовище діяльності садівничих підприємств Запорізької області / І.В. Колокольчикова// Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: спецвипуск 2015 року-Полтава: ПДАА-2015


Колокольчикова І.В. Застосування практичних аспектів емпіричного маркетингу в навчанні студентів/ І.В. Колокольчикова//Инновационные технологии в подготовке специалистов экономического профиля: материалы Международной научно- практической конференции (Симферополь, 3-4 апреля 2014 г.);С. 105 – 107-2014


Колокольчикова І.В. Инновационные технологии в подготовке специалистов экономического профиля: материалы Международной научно- практической конференции (Симферополь, 3-4 апреля 2014 г.);С. 105 – 107 -2014


Колокольчикова І.В. Поведінковий аспект маркетингової діяльності підприємств малого бізнесу/ І.В. Колокольчикова//Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Фінансово – економічні проблеми сільськогосподарських територій»: зб.матер.конференц.- Мелітополь: Мелітопольська друкарня-2014


Навчальні дисципліни

Zoom

Ідентифікатор конференції: 722 8416 2298
Пароль доступу: U7dzCS

 

Підвищення кваліфікації, стажування

 

Основні види діяльності, досягнення

 

Нагороди, заохочення, почесні звання

Залишити повідомлення для декана
×