м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Менеджмент в публічному управлінні

Спеціальність: 281 “Публічне управління та адміністрування”. Курс – 2. Семестр – 1.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами  основоположних знань в сфері державного управління людськими ресурсами.

Завдання вивчення дисципліни – сприяти розумінню студентами сутності та соціальної значущості людських ресурсів організації у сучасних умовах модернізації державного управління; місця і ролі курсу в системі менеджменту і формуванні якостей менеджера на державній службі; вивчити  методологію, технології і кращі практики, які сприяють організаційній стійкості та досягненню стратегічної мети; визначити виклики, розглянути можливості реформування управлінських відносин в Україні.

У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен володіти наступними компетентностями:

1) знати категорії, що використовуються у сфері державного управління людськими ресурсами; основні положення менеджменту у публічній службі; основи побудови системи менеджменту в органах  державної влади і місцевого самоврядування.

2) вміти використовувати отримані знання щодо менеджменту у державному управління; користуватися здобутими навичками у сфері взаємовідносин громадян, їх об’єднань із органами та посадовими особами публічної влади, а також щодо провадження та процедури розгляду питань в державних органах та органах місцевого самоврядування; аналізувати та коментувати нормативно-правові акти; якісно проводили управлінські процедури щодо персоналу; ув’язували кадрову політику державного органу відносно визначеної стратегії.

Перелік методичних вказівок

Титульна сторінка до курсової роботи

Бланк завдання на курсову роботу

Залишити повідомлення для декана
×