м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Сектори студентської ради

Сектори студентської ради
Навчально-виховний
Науковий
Соціальний
Інформаційний
Культурно-масовий
Спортивно-масовий
Журналістика
КВН
З профорієнтаційної роботи
Навчально-виховний сектор    Навчально-виховний сектор спрямовує свою роботу на сприяння в покращенні організації навчального процесу, а також покращення фахової підготовки студентів. Виконує функції взаємодії зі старостатом факультету. Займається, безпосередньо, створенням і роботою навчально-виховних комісій факультетів, а також інформування студентів про поточні заходи. Слідкує за представленням та участю студентства в предметних олімпіадах, конкурсах університетського, обласного, республіканського рівня. Відповідає за організацію зустрічей із представниками виробництва.
Важливою складовою роботи навчально-виховного сектору є також аналіз стану успішності студентів, сприяння навчальній, науковій, практичній та творчій діяльності. Одним із важливих завдань є профілактичні роботи зі студентами різних спеціальностей з приводу навчальної дисципліни та допомога в учбовому процесі.
Науковий сектор    Науковий сектор спрямовує свою роботу, безпосередньо, на взаємодію із структурним підрозділом студентського самоврядування університету – НАСА «Інтелект» у питаннях залучення студентів на добровільних засадах до самостійної й колективної науково-дослідної роботи, на розвиток, популяризацію та підтримку наукової діяльності; організацію та проведення щорічних наукових конференцій студентів, аспірантів і молодих учених університету.
Також науковий сектор відповідає за профорієнтаційну роботу з обдарованими випускниками шкіл регіону, за організацію «наукових екскурсій» для студентів та аспірантів (бібліотеки та університети України), за участь у виданні збірника доповідей щорічної науково-практичної конференції студентів і аспірантів факультетів університету, за роботу щодо оновлення довідника «Науковці університету» і електронної бази даних щодо НДРС на кафедрах, основна мета яких інформувати студентів початкових курсів про існуючі в університеті напрямки науково-дослідної роботи студентів, за впровадження на кафедрах журналу обліку роботи студентських наукових гуртків.

Збірник тез ЕтаБ

Соціальний сектор    Соціальний сектор спрямовує свою роботу на взаємодію із студентським профспілковим активом, займається проведенням соціального захисту через матеріальну допомогу, організовує тимчасову зайнятість (бюро тимчасового працевлаштування), створює студентські тимчасові трудові загони, взаємодіє з АГЧ щодо покращення побутових умов в гуртожитках; бере участь у господарських роботах з благоустрою кафедр факультетів, гуртожитку, території університету.
Популярним у студентів ТДАТУ ім. Дмитра Моторного є волонтерський рух. Традиційними стали виїзди студентів-волонтерів з метою надання гуманітарної допомоги та проведення концертно-розважальних програм у дитячі будинки міста Мелітополя. Важливою організаційною роботою сектору є сприяння практичній та творчій діяльності студентів, залучення до соціальних заходів, а також їх формування, допомога студентам різних факультетів та різних громадських організацій.

Медіафайли

Інформаційний сектор    Інформаційний сектор спрямовує свою роботу на створення та інформаційне наповнення інформаційних стендів студентської ради факультету, також на створення студентських факультетських газет, бере участь у проведенні соціологічних досліджень, сприяє співробітництву Студентської Ради з суспільними організаціями та молодіжними об’єднаннями, організовує благодійні програми, та інформує про це студентів факультету. Виконує важливу функцію сприяння та організації науково-дослідних робіт економічного напрямку, та спрямовує зусилля на вдосконалення добробуту на факультеті.
Важливою організаційною роботою є створення дієвого механізму інформування студентів, тобто пошук членів команди, які зацікавлені у WEB – комунікації, розподіл обов’язків, функціонування єдиної системи. Також сектор відповідає за створення власного Інтернет – ресурсу, що забезпечує необхідною інформацією студентів, абітурієнтів та іншу молодь з певних питань.
Культурно-масовий сектор    Культурно-масовий сектор організовує та забезпечує участь студентства факультету у різноманітних творчих конкурсах різних рівнів за номінаціями, проводить заходи до знаменних та історичних дат, сприяє участі активних студентів у конференціях, форумах, круглих столах, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів, залучає студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних освітніх програмах.
Основними завданнями сектору є проведення культурно-масових заходів та активного відпочинку студентів, організація традиційних культурних заходів та створення нових проектів, встановлення системи інформування студентів про поточні заходи, заохочення до участі у спортивних змаганнях, а також, в цілому, сприяння навчальній, науковій, практичній та творчій діяльності студентів.

Медіафайли

Спортивно-масовий сектор    Спортивно-масовий сектор організовує та забезпечує участь у різних спартакіадах за різними видами спорту. Представляє студентство факультету у спортивних конкурсах різних рівнів, влаштовує проведення зустрічей із знаменитими спортсменами. Сектор спрямовує свою діяльність на забезпечення належного виконання функцій фізичного виховання, в процесі навчання студентів, яка пов’язана із забезпеченням їх навчально-трудової активності і високої професійної працездатності.
Основними завданнями є сприяння поширенню здорового способу життя, залучення студентів до участі у спортивно-масових заходах, поширення рівня активної фізичної діяльності у розвитку студента, організація спортивних змагань , популяризація здорового способу життя, а також сприяння спортивним заходам на факультеті зокрема та в університеті загалом.

Медіафайли

Сектор журналістики    Сектор журналістики спрямований на створення студентських факультетських газет, у яких висвітлюються усі найцікавіші події, пізнавальні матеріали, наукові роботи, а також спорт та культурно масові заходи. Інформування студентів є важливою ланкою розвитку студентського самоврядування, тому студенти завжди повинні бути в курсі усіх подій та заходів, що відбуваються на факультеті.
Сектор сприяє розповсюдження доцільної та цікавої інформації для студентів та викладачів, а також займається діяльністю збору та обробки інформації за допомогою публікацій різних видів статтей або через інтернет джерела. Виконує основну функцію формування одного з важливих джерел масової інформації на факультеті і взагалі залучає студентів до розвитку культурно-масового життя університету в цілому.

Газета “ФЕБчик”

Сектор КВН    Сектор КВН спрямовує свою основну діяльність на підвищення рівня підготовки студентів до професійного виступу перед публікою, залучає студентів до участі у культурно-масових заходах, сприяє розвитку впевненості у студентів, допомагає реалізувати себе та розкрити увесь творчий потенціал. Підтримує розвиток студента як особистості, та залучає до втілення творчих ідей.
Основними завданнями сектору є організація виступів до змагань, конкурсів серед факультетів, заохочення активних студентів до участі у житті факультету. Також важливим критерієм є створення команди студентів з творчим потенціалом, об’єднаних спільною ідеєю, які досягають поставленої мети.

Медіафайли

Сектор з профорієнтаційної роботи    Сектор з профорієнтаційної роботи – один з найголовніших секторів діяльності ОССВ сьогодення. Зараз проводиться робота щодо активізації цього напрямку діяльності в структурі студентських рад факультетів та університету.
Залишити повідомлення для декана
×