Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Наукові видання

№3 (35) 2017
ЗМІСТ 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Нестеренко С.А.
ТЕОРЕТИКО — МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПOТЕНЦIAЛУ ПIДПPИЄМCТBA
PDF (5 c)
Андрєєва Л.О.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФOPМУBAННЯ ТOBAPНOЇ ПOЛIТИKИ ПIДПPИЄМCТBA
PDF (12 c)
Болтянська Л.О., Тебенко B.M.
BIД BИБOPУ БІЗНЕС-ІДЕЇ ДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
PDF (20 c)
Збарський B.K., Єременко Д.В.
EФEKТИBНICТЬ BИKOPИCТАННЯ МAТEPIAЛЬНO-ТEXНIЧНИX PECУPCIB — НEOДМIННA УМOBA KOНKУPEНТOCПPOМOЖНOГO ГOCПOДAPЮBAННЯ
PDF (27 c)
Шквиря Н.O.
CТBOPEННЯ ШСТЕМИ IНФOPМAЦIЙНO-МEТOДИЧНOГO ЗAБEЗПEЧEННЯ CТPAТEГIЧНOГO ПЛAНУBAННЯ
PDF (33 c)
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Kраснодєд Т.Л., Бакіна Т.В.
УДOCKOНAЛEННЯ ТOBAPНOЇ CТPУKТУPИ ПPOДУKЦIЇ AHK УKFAЇНИ B КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
PDF (39 c)
Лисак О.І.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
PDF (46 c)
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Кальченко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
PDF (55 c)
Ковальова О.В.
ІСТОРИКО-ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
PDF (63 c)
Линенко А.В.
ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄДНАННЯ У КЛАСТЕРИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ
PDF (72 c)
Рудич О.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «РИЗИК»
PDF (79 c)
Шепель Т.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБУТУ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ОСОБИСТИМИ СЕЛЯНСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ
PDF (86 c)
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Арестенко Т.В., Арестенко В.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИДІЛЕННЯ РИНКОВИХ НІШ
PDF (93 c)
Bocharova N.A., Ivanova V.A.
SYNERGETIC EFFECT AS A KEY ELEMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION AND THE RESULT OF THE EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT IN THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS
PDF (99 c)
Карман О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ
PDF (105 c)
Коноваленко А.С.
НЕОБХІДНІСТЬ ГЕНЕРУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ НА ОСНОВІ ІНТРАМАРКЕТИНГУ
PDF (113 c)
Куліш Т.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПП «ОЛКОМ» НА ЛОКАЛЬНОМУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
PDF (119 c)
Плотніченко С. Р., Анастасова К.А.
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ У СУСПІЛЬСТВІ ТА ОРГАНАХ ВЛАДИ
PDF (125 c)
Речка К.М.
ЗМІСТ І РУШІЙНІ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
PDF (131 c)
Розуменко С. М., Нестеренко С.А.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
PDF (142 c)
Серських Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
PDF (148 c)
Шаульська Л.В., Лактіонова О.А.
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ І ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСТА ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
PDF (154 c)
Шевчук О.Ю.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ МІСТ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ
PDF (168 c)
Яворська Т.І.
АНАЛІЗ СТАНУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У МІСТІ
PDF (174 c)
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Аблязова Е.З.
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
PDF (183 c)
Анастасова К.А., Почерніна Н.В.
ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
PDF (193 c)
Гудзь М.В.
БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД
PDF (203 c)
Осипенко С.О.
НАУКОВА ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
PDF (211 c)
Танклевська Н.С.
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
PDF (220 c)
Тимошенко А. О.
РЕЗУЛЬТАТИ УЗГОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ З ВИМОГАМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ
PDF (226 c)
Трусова Н.В., Карман С.В.
СИМПТОМАТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ САНАЦІЙНОЮ СПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (236 c)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Грицаєнко М.І.
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗВ’ЯЗОК З СОЦІАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ
PDF (249 c)
Демчук О.М., Демчук Н.І., Ткаченко О.С.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
PDF (256 c)
Синяєва Л.В., Кондратюк О.В., Микульський В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
PDF (263 c)
Сокіл О.Г.
ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ТА СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (270 c)
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Власюк Ю.О., Педченко Г.П.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (279 c)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
Чернявський І.Ю.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСІННЄВИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (286 c)
Васильченко О.О., Баєва О.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
PDF (296 c)
Іванько А.В., Ксенофонтов М.М.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ЇХ РОЗВИТКУ
PDF (311 c)
Карман С.В., Приступа Т.С.
ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ УФІНАНСОВІЙ СФЕРІ
PDF (318 c)
Свиноус І.В., Гура А.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (332 c)
Колокольчикова І.В.
РОЗВИТОК САДІВНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
PDF (339 c)
Яцух О.О.
ОЦІНКА ДІЮЧОГО МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
PDF (347 c)
Вимоги до статей, що друкуються у “Збірнику наукових праць ТДАТУ (економічні науки)”PDF (357 c)
Надішліть нам своє питання до факультету
×