м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Наукові видання

№ 3 (32), 2016
Зміст 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Идрисов Б.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
PDF (5с)
Сокіл О.Г.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
PDF (14с)
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Єременко Д.В.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
PDF (21с)
Краснодєд Т.Л., Бакіна Т.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ ТА НАРОЩУВАННЯ ЇЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
PDF (28с)
Почерніна Н.В.
АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
PDF (35с)
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Биба В.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСГ У ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
PDF (43с)
Болтянська Л.О.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПЛОДОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ
PDF (49с)
Галаченко О.О.
САНАТОРНО-КУРОРТНІ ПОСЛУГИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
PDF (57с)
Збарський В.К., Кальченко С.В.
ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗЕМЛІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
PDF (63с)
Ібатуллін М.І.
ПЛЕМІННЕ СВИНАРСТВО В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ
PDF (70с)
Карпенко А.В., Будицька Ю.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
PDF (77с)
Куліш Т.В.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА РИНКУ СОНЯШНИКУ
PDF (85с)
Никитюк Ю.А.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГОТІВЛІ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
PDF (92с)
Прус Ю.О., Агеєва І.В.
ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
PDF (98с)
Скоцик В.Є.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
PDF (111с)
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Бондаренко Т.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (117с)
Нестеренко С.А., Розуменко С.М.
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМНИМИ ЗМІНАМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (123с)
Cудомир М.Р.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (131с)
Шевчук О.Ю.,
КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
PDF (139с)
Шквиря Н.О.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНОВОГО ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
PDF (146с)
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Греськів О.Б.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ
PDF (153с)
Педченко Г.П., Власюк Ю.О.
СУЧАСНИЙ СТАН ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
PDF (159с)
Тебенко В.М., Завадських Г.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА
PDF (168с)
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Бочарова Н.О., Редько Л.І.,
ЕЛЕМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСТАФФІНГУ ЯК МОТИВУЮЧОГО ФАКТОРУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
PDF (178с)
Дороніна О.А., Яременко Н.О.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СПЕЦІФІЧНА СФЕРА ПРИКЛАДАННЯ ПРАЦІ
PDF (185с)
Корейба І.І.
АНАЛІЗ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
PDF (192с)
Левків Г.Я., Подра О.П.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ
PDF (200с)
Синяєва Л.В.
МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ПРОМИСЛОВО РОЗВИНУТИХ ДЕРЖАВАХ З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ
PDF (207с)
Шаульська Л.В., Бей Г.В.
РОЗВИТОК ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
PDF (217с)
Ярчук А.В.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ
PDF (224с)
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Демченко І.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
PDF (232с)
Заволока Ю.М., Контурова С. М.
МІНІМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКУ
PDF (240с)
Радченко Н.Г.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
PDF (248с)
Рубцова Н.М., Захарова Н.Ю.
ОЦІНКА ІСНУЮЧИХ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ НА РИНКУ АГРОСТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
PDF (256с)
Ульянченко Н.В.
ОЦІНКА РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ЗА ДАНИМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (263с)
Чкан І.О.
ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
PDF (270с)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Левченко О.П.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
PDF (276с)
Трачова Д.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
PDF (282с)
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Назарова О.П., Плотніченко С.Р., Сурженко Н.В.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
PDF (289с)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
Збарська А.В.
ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
PDF (296с)
Яцух О.О.
ТЕОРЕТИЧНЕ ТА НОРМАТИВНО- ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
PDF (302с)
Вимоги до статей, що друкуються у “Збірнику наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)”311
Залишити повідомлення для декана
×