м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Монографія до 20-річчя кафедри “Облік і оподаткування”

Шановні колеги!

Таврійський державний агротехнологічний університет

імені Дмитра Моторного

запрошує науковців до участі в написанні колективної монографії, присвяченої

20-річчю кафедри «Облік і оподаткування»:

«Науково-практичні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного

забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання»

 

Надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом — до 25.05.2020 р.

Монографії буде присвоєно унікальний ідентифікатор ????, весь матеріал буде проіндексований в системі ?????? ???????.

До публікації приймаються роботи, які відображають результати досліджень за запропонованою тематикою.

 

У монографії плануються наступні розділи:

  1. Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку підприємництва.
  2. Обліково-інформаційне забезпечення процесу управління.
  3. Фінансово-інвестиційне забезпечення потенціалу стабільного розвитку суб’єктів господарювання.
  4. Сучасні проблемні питання оподаткування та аудиту у бізнесі.
  5. Розвиток звітності підприємств.

 

Вимоги до матеріалів монографії

Відповідність чинним стандартам для друкованих праць і вимог МОН України (без виділення елементів) та наявність наукової новизни. Обов’язкові посилання на джерела.

Вимоги до оформлення матеріалів

Обсяг 10-20 повних сторінок формату А4. Текстовий редактор — Microsoft Office 97-2003 / 2010.

Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

Гарнітура: Times New Roman, кегль — 14, міжрядковий інтервал — 1,5, абзац – 1,25 см.

По центру рядка напівжирним шрифтом – прізвище та ініціали автора (авторів), нижче – звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом – назва установи.

Нижче – через один інтервал – назва матеріалу (великими літерами напівжирним шрифтом по центру).

Нижче – через один інтервал – текст матеріалу.

В кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література (напівжирним і по центру). Список використаної літератури від 10 джерел.

При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

Формули, символи, змінні, які зустрічаються в тексті повинні бути набрані як об’єкти Microsoft Equation.

Рисунки та таблиці повинні бути чіткими та компактними та складеними за допомогою інструментів Microsoft Office.

Робочі мови: українська, англійська.

Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету nauka_oo@ukr.net авторську довідку та текст матеріалів.

При отриманні матеріалів оргкомітет протягом двох робочих днів надсилає на електронну адресу автора повідомлення «Матеріали отримані» та надсилає реквізити для оплати за участь у монографії. Всі матеріали будуть проходити наукове рецензування та літературне редагування. Авторам, які не отримали підтвердження про отримання матеріалів оргкомітетом, прохання продублювати заявку або звернутися по телефону.

Примітка: Відповідальність за висвітлений текст матеріалів несуть автори.

Вартість публікації у монографії становить 30 грн. за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4.

 

Матеріали в монографію надсилаються окремими файлами на електронну адресу nauka_oo@ukr.net. Назва файлу матеріалів монографії – Прізвище-номер розділу (Ivanov-1.doc), довідка про автора – Прізвище-довідка (Ivanov-dovidka.doc).

 

Авторська довідка

для прийняти участі у написанні колективної монографії:

«Науково-практичні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного

забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання»

Прізвище, Ім’я, По батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Установа, організація, навчальний заклад  
Посада  
Назва матеріалу  
Розділ №  
Поштова адреса  (для відправлення матеріалів)  
Потреба у додаткових збірниках монографії (вказати кількість)

(Вартість кожного додаткового примірника 200грн.)

 
Е-mail:  
Телефони (мобільний/домашній/робочий)  

Всі пункти авторської довідки обов’язкові для заповнення

 

Відповідальні за випуск:

  • д.е.н., завідувач кафедри «Облік і оподаткування» Сокіл Олег Григорійович (контактний телефон: 067-938-52-73)
  • д.е.н., доцент кафедри «Облік і оподаткування» Трачова Дар’я Миколаївна (контактний телефон: 067-774-52-32)

Координатор з технічних питань та верстки:

  • к.е.н., доцент кафедри «Облік і оподаткування» Ілляшенко Катерина Володимирівна (контактний телефон: 067-173-12-45)

E-mail: nauka_oo@ukr.net

 

Посилання на скачування інформаційного листа

Invitation_for_monography

Залишити повідомлення для декана
×