Wait,
is loading
c. Melitopol, Avenue B. Khmelnitsky, 18 Cabinet 2,405 Tel .: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Department of Accounting and Taxation

Composition of the department
Голуб Наталія Олександрівна в. о. завідувача кафедри Облік і оподаткування

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Фінансовий облік ІІ», «Облік на підприємствах за різними формами власності», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством».

Сфера наукових інтересів:
Проблеми удосконалення фінансового обліку та обліково-аналітичне забезпечення обліку для управління підприємсством.

Безверхня Юлія Вікторівна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Управлінський облік», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті», «Контролінг».

Сфера наукових інтересів:
Організація управлінського обліку, прийняття управлінських рішень.

Воронянська Олена Владиленівна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Аналіз господарської діяльності».

Сфера наукових інтересів:
Економічна ефективність виробництва зерна, інтеграційні процеси в зерновиробництві.

Єременко Денис Володимирович к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Облікове аналітичне забезпечення управління підприємством», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Комп’ютерні інформаційні системи в обліку», «Інформаційні технології облікового процесу в галузях економіки».

Сфера наукових інтересів:
Проблеми автоматизації бухгалтерського обліку та аудиту в АПК.

Ілляшенко Катерина Володимирівна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Організація бухгалтерської звітності в бюджетних установах», «Інформаційно-аналітичний менеджмент», «Основи статистичного обліку в екології».

Сфера наукових інтересів:
Інформаційне забезпечення обліку та контролю, інформаційно-аналітична діяльність.

Костякова Анна Анатоліївна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Стратегічний управлінський облік», «Звітність підприємства».

Сфера наукових інтересів:
Управлінський облік, формування фінансової та статистичної звітності у сільському господарстві.

Кучеркова Світлана Олександрівна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами».

Сфера наукових інтересів:
Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств; облік і звітність в оподаткуванні; звітність підприємств.

Левченко Ольга Петрівна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Організація обліку», «Облікова політика підприємства».

Сфера наукових інтересів:
Проблеми організації обліку та формування облікової політики в аграрних підприємствах.

Сахно Людмила Анатоліївна к.е.н., доцент

Ведучий викладач з дисциплін: «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Міжнародні стандарти аудиту».

Сфера наукових інтересів:
Організація і методика аудиту, МСА.

Сокіл Олег Григорович к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Основи бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Основи бухобліку в АПК».

Сфера наукових інтересів:
Ассоциация Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA), англійська мова.

Терещенко Максим Анатолійович к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисципліни: «Аналіз господарської діяльності».

Сфера наукових інтересів:
Економічний аналіз, економічна діагностика.

Терновський Володимир Олександрович к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Бухгалтерський облік».

Сфера наукових інтересів:
Облік та аналіз операцій з переробки давальницької сировини.

Трачова Дар’я Миколаївна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Теорія бухгалтерського обліку».

Сфера наукових інтересів:
Амортизаційна політика підприємства, бухгалтерський облік, комп’ютерні інформаційні системи в обліку.

Демчук Олена Миколаївна к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Облік в бюджетних установах».

Сфера наукових інтересів:
Облік та економічна ефективність переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Send us your question to the faculty
×