Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Якушева Інна Євгенівна
Посада

Доцент

Базова вища освіта

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію, 1997р. спеціальність «Економіка підприємства» кваліфікація – «Економіст».

Закінчила Запорізький національний університет , 2011р., спеціальність «Фінанси» кваліфікація – магістр з фінансів

Вчене звання

Кандидат економічних наук. В 2004 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Кримського державного агротехнологічного університету Міністерства аграрної політики України на тему «Економічна ефективність виробництва, переробки та реалізації м'ясо-молочної продукцїї». Спеціальність 08.07.02 – Економіка, № диплома ДК №025662

Науковий ступінь

Доцент. В 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри «Аналізу і фінансів», № диплома ДЦ №012294

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar

Галузь наукових інтересів:
 • Грошово-кредитна політика держави
 • Функціонування фінансових ринків
 • Фінансові послуги

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1999 р.  на посаді асистента, а з 2006 - на посаді доцента кафедри «Аналіз та фінанси». У 2016 р. кафедра перейменована у «Фінанси, банківська справа та страхування»


 1. Radchenko N., Rubtsova N., Chkan I., Yakysheva I. (2019) Methodical Approaches to Implementation of Financial Bank Stability. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham pp 547-559

 2. Якушева І.Є. Кредитна діяльність банків України: стан, проблеми та перспективи // Abstracts of I International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden 5-7 April 2020/ The 1 st International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations (April 5-7, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. 749 p. – р. 715-722

 3. Якушева І.Є. Проблеми залучення населення України в процес інвестування на фондовому ринку // III Международная научно-практическая конференция “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION”, 24-26 мая 2020 годаАфины, Греция // The 3 rd International scientific and practical conference “Innovative development of science and education” (May 24-26, 2020) ISGT Publishing House, Athens, Greece. 2020. 525 p. – р. 503-507

 4. Якушева І.Є. Кредитна діяльність банків: сучасний стан та перспективи // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія "Люкс", 2019. – №2 (40) – с.

 5. Якушева І.Є. Формування та розвиток лізингових відносин в сільськогосподарських підприємствах / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України», ТДАТУ, Мелітополь, 29.04.2014 р.

 6. Якушева І.Є. Financial services market as a factor of development of rural areas / Тези міжнародної наук.-практ. конф. «Фінансово-економічні проблеми розвитку сільських територій»: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – С. 28-29

 7. Якушева І.Є. Фінансовий лізинг в Україні: стан та перспективи / Збірник матеріалів IX Міжнародної конференції студентів і молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2015. – 418 с.

 8. Якушева І.Є. Роль і значення лізингових послуг в розвитку реального сектору економіки / Збірник матеріалів IX Міжнародної конференції студентів і молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2015. – 418 с.

 9. Якушева І.Є., Парапанов В.О. Проблеми регулювання та нагляду на фінансовому ринку України. Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 239-240

 10. Якушева І.Є. Перспективи фондового фінансування підприємств агропромислового комплексу. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 199-200

 11. Якушева І.Є. Ринок лізингових послуг в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія "Люкс", 2014. – №2 (26)

 12. Якушева І.Є. Удосконалення методів навчання при викладанні курсу «Фінансовий ринок» / І.Є. Якушева // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір»/ За ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. -192 с. – с. 168-171

 13. Якушева І.Є., Клімова А.О. Фондовий ринок України: тенденції та перспективи . – Збірник матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / (за ред.А.В. Череп). Запоріжжя; Видавництво ЗНУ, 2019, 390 с. – С. 277-278

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×