м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Розуменко Світлана Миколаївна
Посада

Доцент кафедри менеджменту, вчений секретар

Базова вища освіта

Полтавський державний сільськогосподарський інститут, 20.03.1998 р. (диплом ЛА ВС №016420), спеціальність: 7.050202 аграрний менеджмент, кваліфікація: економіст-організатор.

Вчене звання

доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу (12ДЦ № 017562 від 21.06.2007 р.).

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
спеціальність 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • енергозбереження в сільському господарстві
 • потенціал і розвиток підприємства
 • державне та регіональне управління
 • управління потенціалом підприємством

Досвід наукової та викладацької діяльності:

з 01.09.1999 р. – асистент кафедри організації виробництва та агробізнесу ТДАТА;

· з 12.04.2005 р. – старший викладач кафедри організації виробництва та агробізнесу ТДАТА;

· з 10.02.2006 р. – доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу ТДАТА;

· з 11.02.2010 р. по теперішній час – вчений секретар ТДАТУ (за сумісництвом доцент кафедри менеджменту на 0,5 ставки).

Науково педагогічний стаж 21 рік
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доцента Розуменко С.М. 2016-2020 рр.


Розуменко С.М. Реформування державного управління / С.М. Розуменко //Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н., професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В.2019. – Частина 2. – С. 241-243 (фахове видання)


Розуменко С.М. Місцеве самоврядування та його роль у державному управлінні / С.М. Розуменко // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та міського самоврядування»: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – С.199-201 (фахове видання)


Розуменко С.М. Впровадження сучасних логістичних систем управління матеріально-технічним потенціалом підприємства / С.М. Розуменко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки).- 2020.- №1 (41) – С. (фахове видання)


Розуменко С.М. Реформування державного управління / С.М. Розуменко //Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н., професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В.2019. – Частина 2. – С. 241-243 (фахове видання)


Потенціал розвитку альтернативної енергетики в Україні / С.М. Брагінець // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Електронне наукове фахове видання. Випуск 2 . Том 2 . Мелітополь, ТДАТУ. 2012. - С. 30-35 (фахове видання)


Теоретичні підходи до визначення сутності потенціалу підприємства як економічної категорії / С.М. Розуменко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред.. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - №3 (23). - С.170-172 (фахове видання)


Основні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства / С.М. Розуменко, С.А. Нестеренко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред.. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - №4 (24). - С.199-201 (фахове видання)


Зовнішні та внутрішні фактори формування потенціалу підприємства / С.М. Розуменко // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічні проблеми розвитку сільських територій»: зб.матер.конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – С.147-149 (фахове видання)


Особливості державного управління та регулювання розвитку вітроенергетики України / С.М. Розуменко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред.. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2015. - №1 (29). - С. 65-68(фахове видання)


Управління системними змінами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств , С.А. Нестеренко, С.М. Розуменко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 3 (32). - С.123-130 (фахове видання)


Поняття місцевого самоврядування та його роль у державному управлінні, С.М. Розуменко //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред.. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 1 (30). - С.36-39 (фахове видання)


Організаційно-технологічні аспекти регіонального управління енерговитратами на молочних фермах / С.М. Розуменко, С.А. Нестеренко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред.. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 1 (30). - С.62-65 Нестеренко С.А. (фахове видання)


Розвиток системи регіонального управління / С.М. Розуменко, С.А. Нестеренко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - №3 (35). - С.365-372 (фахове видання)


Державне управління регіональним розвитком / С.М. Розуменко // Фундаментальна підготовки фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. з між нар. участю, (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.) / [авт. Кол. : Сосницька Н.Л., Кюрчев В.М., Шут М.І., Благодаренко Л.Ю. та ін.]. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2017.- С.134-137 (фахове видання)


Розуменко С.М. Особливості державного управління та регулювання розвитку вітроенергетики України / С.М. Розуменко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред.. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2015. - №1 (29). - С. 65-68


Розуменко С.М. Поняття місцевого самоврядування та його роль у державному управлінні / С.М. Розуменко //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред.. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 1 (30). - С.36-39


Розуменко С.М. Організаційно-технологічні аспекти регіонального управління енерговитратами на молочних фермах / С.М. Розуменко, С.А. Нестеренко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред.. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 1 (30). - С.62-65


Нестеренко С.А. Управління системними змінами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств / С.А. Нестеренко, С.М. Розуменко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 3 (32). - С.123-130 (фахове видання)


Розуменко С.М. Розвиток системи регіонального управління / С.М. Розуменко, С.А. Нестеренко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - №3 (35). - С.142-147.


Svitlana Nesterenko. Managing Competitiveness of the Enterprise: Theoretical-Methodological Aspect / Svitlana Nesterenko, Svitlana Rozumenko, Oleg Kravets and Lyudmila Redko // Springer International Publishing Modern Development Paths of Agricultural Production, 2019. – С.483-492.


Навчальні дисципліни
Zoom
Ідентифікатор конференції: 5042319681
Пароль доступу: rsn0507


Підвищення кваліфікації, стажування
 • 1. НУБіП України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 095172, «Організація тестового контролю знань у сучасних технологіях навчання з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства», 07.04.2015 року

 • 2. Таврійський державний агротехнологічний університет в особі ІКЦ «АГРОТАВРІЯ» сумісно з українсько-канадським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва «UHBDP MASHAV» за науково-теоретичним напрямом «Networking (Нетворкінг) – мистецтво створення зв’язків» (квітень 2017 р.);

 • 3. НУБіП України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/002402-17, «Педагогічна майстерність викладача вищої школи в процесі викладання дисципліни «Державне та регіональне управління», 24.03.2017 року

 • 4. Запорізька державна інженерна академія МОН України з галузі знань «Управління та адміністрування» з 18.10.2018 по 28.11.2018, свідоцтво про підвищення кваліфікації №СС 05402565/123-18. Опрацьовано теми: управління потенціалом підприємства; основи консалтингу; інноваційний менеджмент; менеджмент в інженерній діяльності; управління змінами.

 • ННІ неперервної освіти і туризму Національний університет біоресурсів і природокористування України Сертифікат про підвищення кваліфікації СС 00493706/014654-21 про те що з 27 вересня 2021 р. до 8 жовтня 2021 р. підвищували кваліфікацію в "Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності"


Основні види діяльності, досягнення
 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Менеджмент» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

 • Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Науково-методичні основи регулювання соціально-економічного розвитку регіону» «Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки регіону» (номер державної реєстрації №0116U002740)

 • Організаційна робота – вчений секретар університету


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×