Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Радченко Наталія Геннадіївна
Посада

Доцент

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою Таврійську державну агротехнічну академію у 2002 році, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст підприємства.

Вчене звання

Кандидат економічних наук. У 2012 році захистила дисертацію кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» назва теми дисертації «Механізм короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств банками України», № диплома ДК № 008407 від 26 вересня 2012 року

Науковий ступінь

Доцент. Присвоєння вченого звання доцента від 30 червня 2015 року (атестат доцента 12 ДЦ № 042813)

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • оцінка діяльності банківських установ
 • кредитування сільськогосподарських підприємств
 • сучасні методи дослідження економічних процесів

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2003 р.  на посаді асистента, а з 2013 р. - на посаді доцента кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування».


 1. Trusova N., Kohut I., Osypenko S., Radchenko N., Rubtsova N. Implementation of the Results of Fiscal Decentralization of Ukraine and the Countries of the European Union. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 6, p. 1649-1663, sep. 2019. Available at: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4931 (наукометрична база: Scopus)

 2. Radchenko N., Rubtsova N., Chkan I., Yakysheva I. (2019) Methodical Approaches to Implementation of Financial Bank Stability. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham pp 547-559

 3. Радченко Н.Г. Банківський кредит як інструмент формування фінансових ресурсів аграрних підприємств Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Korneev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 714 p. – С. 410-418

 4. Радченко Н. Г. Безготівкові розрахунки ефективний інструмент детінізації економіки The 2nd International scientific and practical conference “Innovative development of science and education” (April 26-28, 2020) ISGT Publishing House, Athens, Greece. 2020. 620 p. – С. 546-553.

 5. Радченко Н.Г. Фінансова інклюзія - необхідна передумова розвитку фінансового ринку України. Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – 781 с. - С. 294-298

 6. Аналіз банківських кредитних продуктів для сільськогосподарських підприємств / Н. Г. Радченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 2(3). – С. 299-305.

 7. Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування сільськогосподарських підприємств / Н. Г. Радченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(1). – С. 356-361

 8. Споживче кредитування: сучасний стан та проблеми розвитку / Н. Г. Радченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 2. – С. 182-188.

 9. Методичні підходи до оцінки ефективності депозитної політики банку / Н. Г. Радченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 3. – С. 161-166.

 10. Державне регулювання фінансової стабільності банківської системи України / Н.Г. Радченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки).- 2016. - № 3 (32). – 314 с. С. 248 – 255.

 11. Радченко Н.Г., Погорський Д. Депозитна політика банку. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 447 с. С. 256-257

 12. Радченко Н.Г., Корхут Є. Забезпечення фінансової стійкості банку. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 447 с. С. 259-260

 13. Радченко Н.Г, Жадан В. Аналіз споживчого кредитування в ПАТ «Укрсоцбанк». Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 447 с. С. 260-261

 14. Радченко Н.Г., Тищенко А. Операції з пластиковими картками в ПАТ «Укрсоцбанк». Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 447 с. С. 279-280

 15. Радченко Н.Г. Законодавче забезпечення реформ у банківському секторі. Тези міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування»: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 455 с. С. 339-342

 16. Радченко Н.Г. Кредитне забезпечення аграрного сектора економіки. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 176-178

 17. Радченко Н.Г., Жадан В.С. Оцінка рівня інвестиційного забезпечення розвитку підприємств аграрного сектору. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. − № 2 (37)

 18. Синяєва Л.В. Радченко Н.Г. Яцух О.О. Механізм кредитування субєктів господарювання аграрного сектору в Україні: Монографія / за ред. Л.В. Синяєва. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 220 с.

 19. Горпинич В.В. Методичні підходи щодо управління активами і пасивами банку Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 110

 20. Радченко Н.Г., Жечева А. Критерії оцінки надійності банку Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 116

 21. Радченко Н.Г., Івченко А. Якість кредитного портфелю банків України Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 121

 22. Радченко Н.Г., Риженко Б. Прибутковість банківського бізнесу в Україні Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 140

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×