Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Левченко Ольга Петрівна
Посада

Доцент кафедри «Облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчила Кримський сільськогосподарський інститут у 1986 році за спеціальністю
«Бухгалтерськийоблік у сільському господарстві», економіст по бухгалтерському обліку у с.г.

Вчене звання

Кандидат економічних наук 08.00.04 - економіка та управління підприємствами,
Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політикиУкраїни
«Розвиток виробництва і збуту зерна сільськогосподарськими підприємствами»,
№ диплома ДК № 049613,2008 р.,

Науковий ступінь

Доцент
В 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту,
№ диплома 12 ДЦ № 026788, 2011 р.

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)Галузь наукових інтересів:
 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності

 • облікова політика підприємства


Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2003 року на посаді асистента кафедри «Бухгалтерський облік і аудит», з 2011 року доцент кафедри «Облік і аудит»
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Левченко О.П.


Основні наукові праці
Сховати
Розгорнути
 1. Restrictions of Financing the Budge tDeficit of Ukraine // International Journal of Economic Research // Serials Publikations Pvt. Ltd., Volume 14, Namber 14, 2017, P. 353-364

 2. Левченко О.П. Проблеми організації обліку основних засобів та шляхи їх вирішення / Левченко О.П. // Матеріали досліджень кафедри обліку і оподаткування ТДАТУ,Науковий журнал «Молодий вчений», м. Мелітополь, №1.1 (41.1), 2017, с. 64-68.

 3. Левченко О.П. Шляхи удосконалення організації обліку виробничих запасів/ Левченко О.П.//Збірник наукових праць таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), м. Мелітополь, №4(28), 2014 р. С. 266 – 271, (0,56 у.д.а.)

 4. Левченко О.П. Проблеми формування облікової політики в сільськогосподарських підприємствах / Левченко О.П. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету матеріали міжнародної науково-практичної конференції за результатами досліджень 2014 року «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК», (економічні науки), м. Мелітополь, №3(28), 2015 р. С. 66 – 70, (0,55 у.д.а.);

 5. Левченко О.П. Проблеми застосування міжнародних стандартів аудиту в Україні/ Левченко О.П.// Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ) / Відпов. за вип.Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – 632 с., с. 333-337;

 6. Левченко О.П. Теоретичні основи організації обліку необоротних активів на сільськогосподарському підприємстві/ Левченко О.П.// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), м. Мелітополь, № 1(30), 2016 р. С.110-115, (0,75 у.д.а.);

 7. Левченко О.П. Особливості формування амортизаційної політики підприємства/ Левченко О.П.// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)/За ред. Л.В.Синяєвої.-Мелітополь: 2017.-№3(32).-С.274-279 (0,69 у.д.а.)

 8. Левченко О.П. Особливості обліку розрахунків по оплаті праці з персоналом підприємства/ Левченко О.П.// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)/За ред. Л.В.Синяєвої.-Мелітополь: 2018.-№3(32).-С.274-279 (0,75 у.д.а.)

 9. Левченко О.П. Концепція організації обліку в оптово-роздрібному торговому підприємстві / Левченко О.П. // Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», Випуск 26/2018 (0,71 друк. арк.).

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Управлінська діяльність – Бухгалтер колгоспу «Заветы Ильича» Приазовського району Запорізької області у 1979-1982 рр. ; Зас. головного бухгалтера колгоспу «Заветы Ильича» Приазовського району у1982-1985 рр.; Гол. бухгалтер колгоспу «Заветы Ильича» Приазовського району у1986-1995 рр.; Гол. бухгалтер Олександрівської сільської ради Приазовського району Запорізької області у 1996-2000 рр.
  Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування» Таврійського державного агротехнологічного університету


Нагороди, заохочення, почесні звання
Надішліть нам своє питання до факультету
×