Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Когут Інна Анатоліївна
Посада

Доцент

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії в 2006 році за спеціальністю «Фінанси»

Вчене звання

Кандидат економічних наук. В 2010 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету. Спеціальність 08.00.08-гроші, фінанси і кредит, № диплома ДК №062125

Науковий ступінь

Доцент. В 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту, № диплома 12 ДЦ № 035259

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в сучасних умовах

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2006 р.  на посаді асистента, а з 2014 - на посаді доцента кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування».


 1. Trusova N., Kohut I., Osypenko S., Radchenko N., Rubtsova N. Implementation of the Results of Fiscal Decentralization of Ukraine and the Countries of the European Union. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 6, p. 1649-1663, sep. 2019. Available at: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4931 (наукометрична база: Scopus)

 2. Когут І.А. Проблеми та перспективи фінансування системи охорони здоров’я / І.А. Когут // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). – Мелітополь, 2013.– № 1(21). – т. 1– С. 248-256

 3. Когут І.А. Аpproach to the implementation of administrative-territorial reform in Ukraine / І.А. Когут // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. - № 2 (26)

 4. Когут І.А. Особливості реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні / І.А. Когут // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2016. – № 1(30). – С. 299-305

 5. Когут І.А., Формування доходів бюджетів сільських територій в умовах фінансової децентралізації / І.А. Когут, С.О. Осипенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2016. – № 1(30). – С. 306-312

 6. Когут І.А. Адміністративно-територіальна реформа як основа побудови фінансової децентралізації / С.О. Осипенко, І.А. Когут // Зб. наук. праць ТДАТУ (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. - № 1-2 (33-34). С. 355-365

 7. Когут І.А., Жадан В. Фінансова децентралізація: сутність та результати реалізації. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 447 с. С. 229-230

 8. Когут І.А. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій: проблеми і перспективи. Тези міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування»: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 455 с. С. 321-322

 9. Когут І.А. Правові колізії адміністративно-територіальної реформи в Україні. Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-практ. конф.
  «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 451-452

 10. Когут І.А., Кінчевська Г.С. Децентралізація влади як ключовий вектор розвитку територіальних громад в Україні. Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-практ. конф.
  «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 482 с. С.447-448

 11. Когут І.А. Стан та перспективи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. − № 2 (37). – 284 с. С. 192-199

 12. Когут І.А. Підходи до об‘єднання територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації / І.А. Когут // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.);Т. 3 (Економічні науки) (С. 86-88)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Полтавського університету економіки і торгівлі зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (Свідоцтво 12СПВ 153863, 2016 р.).

 • Стажування в Управлінні фінансів Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області за напрямом фінансове забезпечення розвитку сільських територій в умовах реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. (10.05.17 р.- 09.06.17 р.)

 • Науково-педагогічне стажування  «Досвід підготовки висококваліфікованого персоналу, організація навчального процесу та інноваційні методи навчання в ESEI International Business School Barcelona» (Іспанія) (Свідоцтво №02072017).


Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×