Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Звітність суб’єктів господарської діяльності

Мета курсу – формування системи знань про зміст, структуру, порядок складання і використання звітності підприємства.

Завдання курсу – набуття студентами знань щодо складу, методики і техніки складання фінансової, податкової, статистичної та спеціалізованої звітності, передбаченої Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і законодавством України.

Предмет курсу – інформація про фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, рух грошових коштів, що узагальнюється у фінансовій, податковій, статистичній і спеціалізованій звітності підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • нормативну базу, яка впливає на порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
 • систему економічних показників та їх відображення в звітності;
 • основні форми звітності та порядок їх заповнення, як для великих підприємств, так і для малого бізнесу;
 • основні положення НП(С)БО, П(С)БО, що регламентують порядок складання фінансової звітності;
 • особливості відображення інформації про події після дати балансу у фінансовій звітності;
 • порядок розкриття інформації про облікову політику, облікові оцінки та помилки у фінансовій звітності;
 • особливості складання спеціалізованої та статистичної звітності.

 

вміти:

 • користуватися нормативними матеріалами, які впливають на порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
 • готувати облікові дані та складати форми фінансової звітності НП(С)БО, як для великих підприємств, так і для малого бізнесу;
 • готувати облікові дані та складати консолідовану фінансову звітність за НП(С)БО;
 • готувати облікові дані та складати спеціалізовану та статистичну звітність.

Робоча програма

Залишити повідомлення для декана
×