Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Управління стратегічним розвитком підприємства

Навчальна дисципліна «Управління стратегічним розвитком підприємства» орієнтована на вивчення закономірностей розвитку та засад стратегічного управління підприємством, пов’язаних із формуванням довгострокових конкурентних переваг підприємства в ринкових умовах функціонування, а також на розвиток умінь і навичок аналізу конкурентної позиції та виробничого потенціалу організації.
Курс забезпечує підготовку спеціалістів, які мають опанувати методи стратегічного аналізу середовища підприємства та програмування діяльності на майбутнє. Завдання курсу полягає у формуванні широкого кругозору, управлінського мислення і глибоких професійних знань з проблем планування та управління діяльністю підприємства для застосування знань у практичній роботі.

Метою вивчення дисципліни «Управління стратегічним розвитком підприємства» є набуття знань з питань стратегічного управління діяльністю підприємства в ринковій економіці та практичних навичок їх використання, виходячи з перспективних потреб підприємства. Таким чином, студенти мають засвоїти сутність й особливості стратегічного управління на підприємстві; сформувати основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій та розробки стратегічних планів, проектів і програм, вміти створювати систему стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному ринковому середовищі; ознайомитися із вітчизняним та зарубіжним досвідом застосування стратегічного управління.

Завдання: вивчення теоретичних засад управління змінами, методів аналізу ресурсів і компетенцій підприємства; набуття навичок аналізу і розвитку організаційної структури і культури підприємства, впливу на агентів стратегічних змін на підприємстві.
У результаті вивчення дисципліни «Управління стратегічним розвитком підприємства» студент має знати:
– предмет, завдання та зміст дисципліни;
– теоретико-методологічні, організаційно-економічні засади стратегічного управління;
– історію становлення, розвиток і закономірності послідовних трансформацій стратегічного управління;
– логіко-психологічні та методологічні засади стратегічного управління;
– філософсько-онтологічні засади стратегічного управління;
– об’єктивні та суб’єктивні потреби в упровадженні стратегічного управління й особливості освоєння курсу;
– основи організації процесу стратегічного управління;
– технології та методи стратегічного управління;
– особливості стратегічного управління в умовах глобалізації, масової культури та використання електронно-обчислювальної техніки;
– створення та послідовність роботи з розробки й реалізації стратегій організації;
– вимоги, що висуваються до персоналу управління стратегічного рівня;
– джерела формування можливостей розвитку конкурентних переваг організації;

уміти:
застосовувати знання основ стратегічного управління й аналізу стратегій розвитку конкурентних переваг організації в межах корпоративних стратегій і механізмів їх реалізації;
– виконувати стратегічний аналіз місця та ролі організації на ринку;
– використовувати методи обґрунтування стратегічних управлінських рішень;
– застосовувати знання з маркетингу, стратегічного управління кадрами, фінансами тощо для розробки стратегії організації та її реалізації;
– управляти розробкою стратегії та політики організації;

– координувати діяльність усіх служб і підрозділів організації в галузі ефективного стратегічного управління;

ознайомитися:
із сучасними концепціями стратегічного управління;
– з методами, техніками, технологіями, використовуваними передовими школами стратегічного управління для підготовки керівників;
– з тенденціями розвитку та проблемами стратегічного управління;
– з технологіями розвитку стратегічного мислення.

Робоча програма дисципліни УСРП 2019-2020 н.р.

СИЛАБУС УСРП (Завадських) ПТ

Методичні рекомендації для практичних занять

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів

Список літератури

 

Надішліть нам своє питання до факультету
×