Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Організація обліку

  Мета курсу – Навчити студентів теорії і практики організації обліку в агропромислових формуваннях (АПФ). Майбутні спеціалісти з обліку та аудиту повинні володіти знаннями про наукову організацію праці в бухгалтерії й управління обліковим персоналом. Від рівня організації їхньої праці залежать, головним чином, якість і строки одержання облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, своєчасного і якісного складання бухгалтерської і статистичної звітності.

Завдання курсу – використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами теоретичних основ організації обліку, оволодіння основними принципами управління обліковими процесами, набуття ними певного досвіду НОП персоналу бухгалтерії АПК. Засвоївши дисципліну «Організація обліку» майбутні спеціалісти повинні володіти організаційно-технічними аспектами облікового, контрольного процесів, працею людей, зайнятих обліковою роботою, та нормативно-правовим забезпеченням для нормального функціонування.

Предмет курсу – обліковий процес і організація обліку в сільськогосподарських підприємствах в умовах ринкової економіки.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретичні, методичні основи організації обліку підприємства;
 • предмет, об’єкти; завдання організації обліку;
 • основи організації облікового процесу за його технологію і техніку;
 • організацію праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком;
 • порядок інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку.

      вміти:

 • скласти план технічного оформлення і забезпечення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою його ведення;
 • скласти графіки документообігу первинних документів;
 • організувати облік основних об’єктів бухгалтерського обліку;
 • організувати процес складання і подання звітності на підприємстві;
 • сформувати плани перспективного розвитку бухгалтерського обліку;
 • розробити посадові інструкції облікового апарату;
 • розробити загальний графік підготовки, складання і подання річного звіту підприємства.

бути ознайомленим: із законодавчою базою України з питань, що вивчаються дисципліною.

Робоча програма

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×