Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Облік в неприбуткових організаціях

Мета курсу: формування системи знань з організації та ведення
бюджетного обліку та складання фінансової звітності за національними
стандартами.
Завдання курсу: засвоїти сутність бюджетного обліку; вивчити
інструментарій обліку в бюджетних установах; надбати навики вирішення
управлінських завдань для розробки стратегії ефективного використання
бюджетних коштів та виконання кошторису доходів та витрат.
Предмет: теоретичне та методичне забезпечення процесу організації
бюджетного обліку в сучасних умовах
Вивчивши дисципліну «Облік і звітність в бюджетних установах» студент
повинен:
знати:
• сутність бюджетного обліку, його предмет, об’єкти, принципи та функції;
• особливості організації бухгалтерського обліку бюджетних установ, його функції, завдання і принципи, форми організації;
• облікові регістри та техніку облікової реєстрації в бюджетних установах;
• порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку в бюджетних установах доходів і видатків, фінансово-розрахункових операцій, розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій, необоротних активів, нематеріальних активів, запасів, виробничих витрат, власного капіталу, фондів тощо;
• порядок складання кошторису та техніку обліку виконання кошторисів за загальним та спеціальним фондами.
вміти:
• обґрунтовувати основні особливості, задачі та функції бюджетного обліку;
• застосовувати План рахунків бюджетної установи при відображенні господарських операцій;
• заповнювати облікові регістри, що використовуються у бюджетних установах;
• складати бухгалтерські проведення з обліку доходів і видатків загального та спеціального фондів бюджетних установ;
• відображати в обліку господарські операції бюджетних установ за різними ділянками обліку;
• визначати фінансовий результат за звітний період бюджетної установи;
• складати фінансову звітність .

Робоча програма

Надішліть нам своє питання до факультету
×