Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Облік і аудит туристичної діяльності

Мета курсу – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок про особливості організації і методики обліку суб’єктів туристичної діяльності.
Завдання курсу – вивчення методів раціональної організації ведення бухгалтерського обліку туристичної діяльності на підставі використання прогресивних форм і стандартів. Набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в обліку.
Предмет курсу – господарські засоби та процеси, що відбуваються в діяльності підприємств туристичного бізнесу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– особливості нормативно-правового регулювання організації туристичної діяльності;
– систему сучасного нормативного регулювання бухгалтерського обліку в туристичній діяльності;
– основні принципи організації обліку в туристичній діяльності;
– порядок документального оформлення формування та реалізації туристичного продукту та послуг;
– методику обліку основної діяльності туристичних операторів і туристичних агентів;
вміти:
– користуватись відповідними нормативними, інструктивними та законодавчими документами, які регулюють облік туристичної діяльності;
– організовувати облік на підприємствах туристичного бізнесу;
– виконувати необхідні розрахунки, пов’язані з обліковими операціями;
– заповнювати регістри обліку, складати зведені та підсумкові облікові регістри та форми звітності.

Робоча програма

Надішліть нам своє питання до факультету
×