Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Міжнародні стандарти аудиту

Метою дисципліни є оволодіння теоретичними, методологічними основами та практичними навичками проведення аудиту за міжнародними стандартами (МСА).

Цю мету передбачається досягти при вирішенні наступних основних завдань:

  • набуття нових, розширення і поглиблення наявних фундаментальних знань студентами в галузі аудиту відповідно до МСА;
  • оволодіння навичками застосування прийомів і процедур підготовчого етапу, планування, організації і проведення аудиторських перевірок відповідно до МСА;
  • оволодіння прийомами узагальнення результатів аудиту і підготовки аудиторських висновків та інших видів звітів за міжнародними стандартами аудиту.

Предмет дисципліни: застосування  міжнародних стандартів аудиту при проведенні аудиторських перевірок в підприємствах та установах.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати:

  • основні теоретичні поняття МСА та методи їх практичного застосування при проведенні ризик-орієнтованого аудиту, способи збору та джерела даних для формування думки щодо достовірності фінансової звітності підприємства відповідно до МСА;
  • методи, прийоми та процедури аудиту підприємств, включаючи аудит груп компаній та їх компонентів у відповідності з МСА;

вміти:

  • збирати і обробляти дані для отримання аудиторських доказів;
  • вибирати джерела для обробки економічних даних у відповідності з поставленим завданням;
  • збирати, аналізувати та інтерпретувати необхідну інформацію, що міститься в регістрах бухгалтерського та податкового обліку та інших джерелах;
  • формувати думку щодо достовірності звітності відповідно до МСА.

 

Робоча программа

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Надішліть нам своє питання до факультету
×