Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Методи аналізу масиву даних

Мета дисципліни «Методи аналізу масиву даних» полягає у забезпеченні майбутніх фахівців з маркетингу знаннями та уміннями збору, систематизації та аналізу інформації з використанням сучасних методів обробки даних та програмно-інструментальних засобів, а також сформувати навички роботи в програмі SPSS на основі конкретних емпіричних даних.

Завданням дисципліни є:

  • формування у студентів умінь і навичок застосування комп’ютерних технологій для аналізу процесів, притаманним маркетинговій діяльності,
  • знання різноманітних методів одномірного та двомірного аналізу маркетингових даних та особливостей їх використання в програмі SPSS;
  • вміння обробляти соціологічні дані, інтерпретувати результати, використовуючи програмний пакет SPSS.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • основні поняття статистичних методів дослідження інформації,
  • методи та засоби збору та обробки даних суспільно-політичного характеру,
  • принципи та методи обробки даних з використанням комп’ютерної техніки.

вміти:

  • проводити збір, збереження та обробку масивів даних із застосуванням сучасних програмних засобів,
  • застосовувати на практиці систему SPSS для дослідження інформації суспільно-політичного характеру,
  • ефективно оперувати базами даних на рівні інформаційних мереж.

Робоча програма

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Надішліть нам своє питання до факультету
×