Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Ціноутворення

Мета дисципліни «Ціноутворення»: надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань формування цін та розробки цінової політики; категорій і механізмів ціноутворення, структури цін.

Завдання:    вивчення    сучасних     методик,    способів   ціноутворення, формування вмінь з розрахунку цін на продукцію в умовах ринку, набуття практичних навичок по використанню цін.

Предмет: методологія та інструментарій ціноутворення. У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: основні теорії вартості, поняття ціни, трансформацію категорій «ціна» і «витрати», сутність поняття еластичності попиту, світовий досвід, вітчизняну практику регулювання ціноутворення, законодавчо-нормативні акти щодо ціноутворення в Україні на сучасному етапі, принципи, методи формування ціни, функції, види ціни, її складові, сучасний рівень цін на сільськогосподарську продукцію, взаємозв’язок ціноутворення з інфляцією, паритет (диспаритет) цін, зв’язок ціни із якістю продукції, значення системи цінового моніторингу, порядок здійснення контролю за цінами та відповідальність за порушення у сфері встановлення і застосування цін;

вміти: визначати еластичність попиту за ціною товарів та доходами населення, розраховувати закупівельну, оптову, роздрібну ціну, паритетну ціну, ціни «франко…», формувати нормативний рівень витрат та мінімально-допустиму ціну, визначати економічну ефективність випуску продукції більш високої якості, розмір штрафу за відповідні порушення дисципліни цін.

Робоча програма дисципліни Ціноутворення ПТ 3 курс 2019-2020 н.р.

Робоча програма дисципліни Ціноутворення ПТ 2 курс 2019-2020 н.р.

СИЛАБУС  Ціноутворення 2019 (Менеджмент)

СИЛАБУС Ціноутворення 2019 ПТБ

Методичні вказівки до практичних занять

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Надішліть нам своє питання до факультету
×