Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Бухгалтерський облік ІІ

Мета курсу – Полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю, формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завдання курсу – опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні підприємством.

Предмет курсу – відображення господарської діяльності підприємства за допомогою інструментарію бухгалтерського обліку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • нормативну базу, яка впливає на порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
  • методику обліку та документування операцій з господарськими засобами підприємства;
  • методику обліку та документування операцій з джерелами формування господарських засобів;
  • методику обліку та документування операцій з відображення доходів і витрат підприємства;
  • методику обліку та документування визначення фінансового результату і відображення його в звітності підприємства.

вміти:

  • застосовувати на практиці теоретичні знання щодо подвійного запису, його суті і значення;
  • застосовувати синтетичні і аналітичні рахунки;
  • використовувати інформацію бухгалтерської документації і пов`язувати її з бухгалтерськими рахунками;
  • заповнювати первинні документи з обліку основних господарських процесів, складати по них кореспонденції рахунків, визначати залишки і обороти по рахунках;
  • систематизувати дані первинних документів в облікові регістри та головну книгу.

Робоча програма

Надішліть нам своє питання до факультету
×