Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

 

Деканат

Деканат – робочий орган факультету, який створюється з метою оперативного    та    ефективного    вирішення    основних    питань    діяльності факультету.

Деканат створюється наказом ректора Університету на підставі штатного   розкладу    за   поданням    декана    факультету.   Крім    декана факультету   і   його   заступників   до   складу   деканату  можуть входити керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні працівники, інші працівники та представники студентського самоврядування факультету.

Деканат здійснює свою діяльність на основі планів, укладених згідно з нормативними документами, що визначають роботу факультету.

Деканат   очолює   декан   факультету,   який   організовує  навчальну, методичну, науково-дослідну та виховну роботу на факультеті, забезпечує дотримання    порядку    відповідно    до    правил    внутрішнього розпорядку Університету, проводить засідання деканату та контролює виконання його рішень.

Декан  в   обсязі   своєї  компетенції  видає  розпорядження   і дає вказівки, обов’язкові для всіх учасників освітнього процесу факультету, контролює дотримання на кафедрах і в структурних    підрозділах факультету правил з техніки безпеки при проведенні навчальних занять, науково-дослідних робіт.

Функціональні   обов’язки   декана   і   заступників   декана  та  інших співробітників деканату визначаються їх посадовими інструкціями.

У своїй діяльності деканат керується Конституцією України, Законами України  «Про  освіту»,  «Про  вищу освіту»,  «Про наукову і науково-технічну    діяльність»,    нормативними   документами    Верховної    Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами з питань освіти, Статутом Університету, наказами ректора, що регулюють освітню діяльність та цим Положенням.

 

Склад деканату

  • КАРМАН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
    к.е.н., доцент– декан факультету
Надішліть нам своє питання до факультету
×